Visioner och verkligheter

Spara favorit 17 jan januari 2013

Projektet studerar hur ett företags vision och mål kommuniceras från koncernledningen till medarbetarna. Genom närstudier av kommunikationen under möten analyseras processen när ledarnas visioner möter medarbetarnas skiftande verkligheter.